top of page

Maai Design Tana Shelf ชั้นวางของ 5 ชั้น

Tana Shelf ชั้นวางของ มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของทุกขนาด เนื่องจากขนาดและความห่างระหว่างชั้นที่แตกต่างกันตอบโจทย์สำหรับการเก็บ ตั้งแต่เครื่องประดับไปจนถึงหนังสือ

Size; W36xL64xH167

Colour: Oak , Black, Chocolate

.

.

.

ห้ามนำรูปภาพของทางร้านไปใช้ต่อในเชิงพาณิชย์ ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

-เนื่องจากผลิตจากไม้แท้ทั้งตัวทำให้ลายไม้ของแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกันออกไป ทางร้านไม่สามารถเลือกลายไม้ให้ได้ค่ะ

 

-กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิตตามที่ระบุข้างต้น และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

-หากสินค้าสั่งผลิตไม่เป็นไปตามรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักของสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากกรณีดังกล่าว - กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิตตามที่ระบุข้างต้น และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

Tana Shelf

฿4,000.00 ราคาปกติ
฿3,700.00ราคาขายลด
bottom of page